Wijaya, I. P. A., Kio, A. L., & Dewi, S. A. K. G. (2021). The Effect Of Clove Compress Towards Rheumatoid Arthritis Pain On The Elderly In Banjar Uma Anyar, Pejeng Kaja Village, Tampaksiring. STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan, 10(2), 1458–1466. https://doi.org/10.30994/sjik.v10i2.848